História firmy

Logo-(HQ)2ČaSS, spoločnosť s ručením obmedzeným, vznikla na základe a skúsenostiach súkromnej firmy ČaSS, čistiace a sprostredkovacie služby, Ing. Milan SOPKO, Poproč, ktorá pôsobila na trhu v oblasti upratovacích služieb od roku 1991. Popri množstve menších zákazníkov poskytovala táto súkromná firma upratovacie a dezinfekčné služby pre poliklinické časti FNsP v Košiciach. V dobe svojho vzniku pracovalo v spoločnosti 35 zamestnancov. S rýchlo narastajúcim počtom zákazníkov rástol aj počet pracovníkov. Preto bola v roku 1994 založená spoločnosť ČaSS, spol. s r.o. a v roku 1996 pre spoločnosť pracovalo už 180 pracovníkov a ich počet každým rokom narastal až na súčasných 820 pracovníkov. Rozširovaniu a nárastu počtu zákazníkov a zvyšujúcej sa kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou ČaSS, spol. s r.o. nasvedčujú aj dosiahnuté finančné ukazovatele. Kým za rok 2004 obrat spoločnosti dosiahol 99,9 mil. SK, za rok 2005 sumu 121,5 mil. Sk, za rok 2009 obrat dosiahol už sumu cez 9 mil. Eur.

Predmet činnosti

ČaSS, spol. s r.o., orientuje svoju činnosť hlavne na upratovacie a dezinfekčné služby vrátane súvisiacich činností pre zdravotnícke zariadenia, budovy administratívneho charakteru, finančné ústavy, obchodné a skladovacie priestory, výrobné a priemyselné haly a tiež pre obyvateľstvo. S nárastom počtu zákazníkov sa rozširoval aj počet poskytovaných služieb. Okrem upratovania a dezinfekcie sme začali vykonávať rôzne služby doplnkového charakteru, napr. DDD, predkolaudačné upratovanie, starostlivosť o vonkajšie priestory vrátane prístupových komunikácií, úprava trávnatých plôch a zelene, údržba zariadení, budov a ďalšie nešpecifikované práce na základe požiadaviek zákazníkov.

Politika kvality

Naša firma je od roku 2001 nositeľom certifikátu manažérskych systémov kvality podľa STN EN ISO 9001:1994 v oblasti „Upratovacie a dezinfekčné služby, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia“. V roku 2003 naša firma prešla certifikačnou previerkou podľa STN 9001:2000 a je členom Slovenskej asociácie upratovania a čistenia – SAC, ktorá sa v septembri v roku 2003 stala členkou Európskej federácie upratovacieho priemyslu, a máme právo používať logo tejto asociácie. Od roku 2006 je naša firma taktiež nositeľkou certifikátu systému environmentálneho manažérstva č. 200629 podľa STN EN ISO 14001/EN ISO 14001:2004 pre oblasti „Upratovacie a dezinfekčné služby, dezinsekcia, deratizácia“.

 
350

Vyčistených blokov

220

Spokojných klientov

850

Zamestnancov

579

KM umytých plôch

 

CLEANCO FOUNDERS

Words From the Directors

CEO / Co-Founder

DAVID KRAMER

Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum. Magna pars studiorum, prodita quaerimus. Curabitur est gravida et libero vitae dictum. Morbi odio eros, volutpat ut pharetra vitae, lobortis sed nibh. Tu quoque, Brute, fili mi, nihil timor populi, nihil! Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident culpa.

CTO / Founder

HOWARD WEBB

Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum. Magna pars studiorum, prodita quaerimus. Curabitur est gravida et libero vitae dictum. Morbi odio eros, volutpat ut pharetra vitae, lobortis sed nibh. Tu quoque, Brute, fili mi, nihil timor populi, nihil! Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident culpa.

22 ROKOV NA TRHU

Politika a certifikáty

Zámerom firmy ČaSS, s.r.o., je realizovať služby v oblasti dezinsekcie, deratizácie, dezinfekcie a čistiacich prác tak, aby sa dosiahla vysoká spokojnosť zákazníka, bola zaručená dlhodobá stabilita firmy, ochrana životného prostredia a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

STABILNÉ PILIERE SPOLOČNOSTI

Zamestnanie a zamestnanci

V oblasti upratovacích a dezinfekčných služieb pracuje v našej firme v súčasnej dobe 1200 zamestnancov. Všetci naši pracovníci sa pravidelne zaškoľujú na poskytovanie služieb v zdravotníckych zariadeniach v spolupráci s Ústavom hygieny a epidemiológie. Riadiaci pracovníci ktorý priamo zabezpečujú prevádzku sa pravidelne zúčastňujú školení na výkon dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie so záverečnou skúškou dokladovanou osvedčením o odbornej spôsobilosti. Vďaka tomu je naša firma dostatočne personálne zabezpečená na splnenie všetkých požiadaviek našich klientov. Pri nástupe do zamestnania požadujeme od všetkých uchádzačov okrem iných formulárov aj aktuálny výpis z registra trestov. Na zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných upratovacích a dezinfekčných služieb má naša firma zmluvný vzťah so zamestnancom hygienickej stanice, ktorý v mesačných intervaloch vykonáva stery v nemocniciach a zabezpečuje vykonanie rozborov. Výsledky týchto rozborov sú oznamované pravidelne a prispievajú k vysokej kvalite nami poskytovaných služieb. Pre zamestnancov našej firmy je samozrejmosťou rešpektovanie prevádzkových poriadkov, požiarnych predpisov, bezpečnostných predpisov našich zákazníkov a tiež šetrenie médiami a elektrickou energiou.

 

Cenová ponuka na mieru

Požiadajte o cenovú ponuku cez formulár nižšie, ozveme sa Vám a prekvapíme dostupnými cenami

Error: Contact form not found.

Pondelok - Piatok

Radi Vás privítame v našich vybraných pobočkách, počas pracovných dní od pondelka do piatku, v pracovnej dobe od 08.00 - 16.00. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu!

Opýtajte sa

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, Vaše otázky sme pripravení zodpovedať. V prípade požiadavky o cenovú ponuku nás oslovte cez formulár, ktorý sa nachádza vľavo.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com